Bericht:

19:48 12-02-2010
M.Andrade
@ Niels. Als je al mijn berichten leest dan zou je eruit moeten kunnen halen dat het niet alleen om SVP gaat, maar ook de negatieve houding tegen allochtonen en islam in het algemeen.

Ik heb ook nergens vermeld dat ik alle ideeën van SVP slecht vind. of wel?

De aanpak tegen islamisering komt als belangrijk doelstelling naar boven d.m.v. zowel deze site als de videobeelden. SVP heeft de videobeelden goedgekeurd en geeft daarmee een signaal af.

Verder kom ik regelmatig in spakenburg en heb zelf nooit last gehad van discriminatie of wat dan ook. Dit neemt echter niet weg dat er veel mensen zijn die toch negatieve gevoelens hebben richting allochtonen en islamieten.

gr
15:25 12-02-2010
Niels
@ M.Andrade
Wat weet jij van deze partij deze partij is misschien maar 5 procent islamisering, deze partij is palatselijk gewoon een aanwinst, ik zeg niet dat ik op ze stem. Maar ze hebben echter wel punten waar ze de echte problemen ( Drugs, drank, zorg ) in het dorp mee op kunnen verbeteren. Althans ze zijn bereidt wat te doen. Ga niet je mening spitten om een tv uitzending je woont hier niet eens volgens mij.

Groet Niels
15:15 12-02-2010
Niels
Beste SVP,
Als ik de webstite lees zie ik vooral goede punten als de mensen hier in Spakenburg de politiek volgen en het nou lettend volgen. Haalt u en de partij SVP grote succesen. Dit is echter niet zo de mensjes hier in Spakenburg lopen vaak blind hun stamouders achter na. Bunschoten-Spakenburg bestaat veel al uit Christenunie balletjes, mensen zonder de gedachte ik kijk langer dan mij neus lang is. Als ik de speerpunten lees op de site de van SVP, zie ik goede punten die ons mooie dorp beter kunnen maken. Drugsbeleidt wil de SVP terug dringen lees de punten eens hier mensen SVP is veel meer dan alleen waar het h**r onder over gaat islamisering.
Ik ben echter bang dat de mensen hier toch blind stemmen en de politiek niet volgen, en niet zien dat de SVP als enigst partij met een raadslid die een weblog bij houdt, dat is jammer. Want de heer Koops bedrijft een moderne politiek brengt het naar de mensen toe en in de media hij durft te schrijven. Ook al is het niet altijd goed!En lijkt het misschien soms teveel gespitst op de Islam. Ik moet er wel bij zeggen dat het wel op een nette manier gebeurt. Maar het is totaal niet aan de orde nog, als u dat wat meer op de achtergrond houdt. En het niet laat opblazen door de media 'de wereld draaid door enzo'. Want je verliest wel stemmen door het Islam standpunt in Spakenburg kom op zeg. Hoofddoekjes? ik zie hier alleen maar palingboeren en mensen in bouw koek en vis kleren rond lopen. En de moslims die hier rond lopen zijn stuk voor stuk toppers ik denk dat u het daar mee eens moet zijn en dat ook wel in moet zien.
Voorderest mij complimenten over de manier waarop u de politiek bedrijft de SVP zegt waar het voor staat. Strengere straffen voor baldadige jeugd, recidive criminelen en drugsdealers. Ook dat probleem wil de SVP dus aan pakken dus ook wel echt punten die echt hier spelen plaatselijk, de islam is vooral en grote steden een probleem.
groeten Niels V
11:25 12-02-2010
GH
"Wereld draait door" en ook in andere programma's
Keer op keer trappen de spakenburgers er weer in. Half nederland
heeft weer kunnen lachen om het gestuntel!!!
21:14 11-02-2010
M.Andrade
@ Hans P.

Goed en vooral eerlijk stukje lijkt me. Complimenten.
Ben blij dat er nog mensen in Nederland zijn die wel constructief denken. Ik sluit me dan ook volledig aan bij het stukje van Hans P.
21:12 11-02-2010
Joey van Veen
Hallo Spakenburgse Vrijheids Partij,

Graag wil ik vragen waarom jullie je in vredesnaam door de jakhalzen hebben laten interviewen. Met een beetje onderzoek kom je eral snel achter dat ze zelden een positief beeld neerzetten over de gene die ze voor de camera hebben. De Jakhalzen staan bekend om hun hekeldicht en zijn daar enorm goed in.

Voorschut! Dat stonden we net als dorp zijnde op tv. En dan nog wel in ��n van de best bekeken programma's van de nederlandse televisie. Wederom is ons dorp gegeneraliseerd en afgeschilderd als drugs gebruikende, racistisch boeren gehucht! Een stereotype dat keer op keer uit de kast getrokken word door de landelijke media. Geheel onterecht dat ze dit doen, maar keer op keer gebreurd het. Jullie als politici hadden dit kunnen en moeten zien aankomen. En boven alles hadden jullie dit moeten voorkomen door domweg niet voor de camera van de jakhalzen te verschijnen. Ik wil niet horen van "het lag aan de montage" of iets van die strekking. Als de publieke omroep je komt interviewen had je vooronderzoek moeten doen. Onderzoek naar wie je komt interviewen. Dan had je kunnen weten dat dit fiasco zou gaan gebeuren.

Ik voel me beledigd en geef jullie geheel de schuld voor hetgeen Nederland 3 net heeft uitgezonden.

Als lokale politici hebben je sowieso niet te zoeken op de publieke. Wij hebben hier 2 kranten, een kabelkrant, radio station en tv station. Doe daar je zegje.

Wat jullie nu eigenlijk zouden moeten doen is jullie excussus aan bieden aan de inwoners van Bunschoten Spakenburg voor jullie belabberde optreden. Een stuk in de krant of op de kabelkrant zou niet verkeerd staan.

Groet,

Joey van Veen
20:10 11-02-2010
Hans P.
Dames en Heren van SVP,

Weten jullie wel waarover je spreekt? Ik ben overtuigd christen en woon in Rotterdam West (bij mij in de buurt zo'n 80% allochtoon). Ik heb hele fijne buurtgenoten met wie ik veel contact heb en veel over God kan spreken. Een gebedsoproep hoor je hier en in de rest van Rotterdam overigens zelden tot zeer nooit. Wat dan juist niet helpt is een groep christenen die zich keihard tegen de islam keert, terwijl de gemiddelde moslim die ik ken (hoeveel kent u er eigenlijk?) heel oprecht op zoek is naar God en daadwerkelijk denkt dat hij er goed aan doet moslim te zijn. Overigens wil ik zeker niet ontkennen dat er ook problemen zijn met allochtonen (Die natuurlijk lang niet allemaal moslim zijn, velen zijn christen of in elk geval christelijk gedoopt), maar het verhaal van islamisering is echt onzin. Anders moet u hier een keertje komen kijken en meelopen. Dan kunt u misschien wel meepraten, stuur maar een mailtje, altijd van harte welkom. De uitspraken die u doet, zeker als christen zijnde doen echt heel veel kwaad en hebben helemaal niets met Liefde te maken!
Groet, Hans
 
Ad
20:05 11-02-2010
M.Andrade
Mensen in Spakenburg moeten leren om niet alle culturen, rassen, volkeren, godsdiensten etc. in een pot te stoppen en als één te zien. Ik hoor jullie op televisie klagen over islamisering, en het enige wat jullie daarna kunnen benoemen als betrekking daarop is het Marokkanen probleem. Zijn jullie vergeten dat Nederland niets voorstelt zonder invloeden van andere culturen?

Natuurlijk zijn er problemen met radicale moslims en criminele Marokkanen en Antilianen. Maar waarom wordt er haat gecreëerd tegen alle moslims en de meeste etnische minderheden in Nederland. Met deze partij los je niets op maar wordt het gat alleen maar groter.

Ik denk dat Nederland beter zijn tijd en geld kan stoppen in een keiharde aanpak van radicalisme, criminaliteit en andere grote problemen die aangepakt moeten worden.

Loop niet met een bord voor je hoofd maar doe zelf ook iets aan de problemen die je ziet.
15:21 14-01-2010
C.Westwood
Via pagina 10370 van hetvrijevolk.com kwam ik op deze site terecht en zie tot mijn verrassing, dat jullie de islam ook kritisch bekijken. Dat stemt tot vreugde!Indien de Vrijheid van Meningsuiting ook voor u belangrijk is, verzoek ik u vriendelijk de volgende pagina te lezen en zoveel mogelijk door te geven.
Want de waarheid heeft niks met haatzaaien, discriminatie of groepsbelediging te maken!
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=10232
Deze pagina werd slechts doorgegeven.
Groet, CW
13:48 12-12-2009
R.Bos
Uiteindelijk verliezen we door onze eigen luizen in de pels. Mohammed Enait liet gisteren het ware gezicht zien van wat ons te wachten staat. Nederland wordt wakker!!
15:40 26-11-2009
Bert Brouwer
Laat de SGP net als Kees van der Staaij haar zaak verstaan

O P I N I E

Met de belangwekkende oproep van Arjan Boone aan de SGP om klare wijn te schenken inzake de islam, in het Reformatorisch Dagblad van vrijdag 20 november, wordt de juiste spijker op de kop geslagen. Het is wel de vraag of de SGP in deze haar zaak verstaat en ook de innerlijke wil heeft de stevenen te willen wenden naar een brede christelijke conservatieve partij. In veel opzichten echter staan de seinen hiertoe op groen.

Neem de uitspraken van SGP-Kamerlid Kees Van der Staaij deze week. Met zijn oproep het Wilhelmus op te nemen in de inburgeringscursus van nieuwkomers (BertBrouwer.com, 25 nov.) haalt hij bewust de populistische conservatieven van de PVV de wind uit de zeilen. Het lijkt erop dat Van der Staaij zijn zaak verstaat. Dat blijkt ook uit de bijdrage van het Kamerlid aan de begrotingsbehandeling Integratie deze week, waarin de SGP de trom roert over de ergenissen van autochtonen, in plaats van allochtonen. Een verademing. Een paar fragmenten: ”Vertrouwde winkels die veranderen in oosterse bazaars. Luidruchtige gebedsoproepen en megamoskeeën werken vervreemding bij uitstek in de hand. Daar is op zijn minst wijze zelfbeperking en een krachtig ontmoedigingsbeleid geboden. Het is verhullend dat de beleidsbrief van minister Van der Laan wel de hoofddoekjes, maar niet de minaretten en gebedsoproepen als voorbeeld van gevoelens van vervreemding benoemt. Hoe gaat de minister deze lacune aanvullen?”. ”Meer aandacht is ook nodig voor een andere bron van onbehagen: positieve discriminatie. Allerlei programma’s en voorkeursbeleid kunnen wrevel wekken. Neem nou het subsidiëren van een site voor islamitische carrièrevrouwen (ikmetjou.nl) en Marokkaanse fora. Dat is nergens voor nodig en soms zelfs schadelijk. Kan de minister toezeggen dat de steun voor dergelijke projecten echt verleden tijd is?”. Tenslotte: ”Je bent niet pas geïntegreerd, als je het homohuwelijk het einde vindt, en abortus en euthanasie toejuicht, om maar wat te noemen. De echte identiteit van een land wordt niet gevormd door de laatst aangenomen wetten, maar door datgene wat zich in de eeuwen heeft bewezen, en waarin de wijsheid van meerdere generaties zijn beslag heeft gekregen. Wat dat betreft is het relevanter dat een allochtoon weet wat een Statenbijbel is, dan waar het NVVE voor staat, om maar iets te noemen”.

Voorgaande uitspraken van het gewaardeerde Kamerlid Van der Staaij indachtig, is het ongegrijpelijk dat er SGP’ers in een stuip schieten wanneer een SGP-Statenlid de islam hekelt. Is er iets onwaars te bespeuren wanneer een SGP’er of een ieder ander geen liefde constateert binnen de islam? Of wanneer men de onwelgevallige werking van de islam in Nederland aan de kaak stelt? Wij dachten het toch echt van niet. Het diep door het stof gaan van de Gelderse SGP-fractievoorzitter Eppie Klein was dan ook onnodig, maar kennelijk wel door tegenkrachten afgedwongen. Jammer.

De SGP staat met betrekking tot de islam op een tweesprong. Gaat zij de breedte in als christelijke conservatieve partij of blijft zij in de betrekkelijke marge van het politieke spectrum opereren? Het politieke tij lijkt gunstig. De CU heeft ideologisch gezien veel minder op met het theocratische denken dan de SGP en heeft haar welbevinden kennelijk verbonden aan ultieme godsdienstvrijheid voor iedereen. Het CDA voert met betrekking tot de islam al jaren en halfslachtig tweesporenbeleid en de PVV beroept zich op onheuse gronden op de joods-christelijke wortels van dit land. Het moment voor de SGP lijkt daar en niets doen, is niet zonder gevaren. Opiniemakers zoals Bart Jan Spruyt van de conservatieve Edmund Burke Stichting wijzen er niet voor niets op dat er meerdere conservatieve bewegingen gaande zijn, met een duidelijke stellingname jegens de islam. Ook op het internet gonst het van de ontwikkelingen. Initiatieven zoals ConservatiefCafe.nl en DagelijkseStandaard.nl herbergen voldoende mensen en kwaliteit om het christelijk conservatieve geluid in Nederland te doen versterken. Van dergelijke expertises zou de SGP gebruik moeten maken.

Opnieuw is de vraag evident: wat doet de SGP? Is de partij in staat zich als spreekbuis te ontpoppen voor christelijk rechts? Eventuele obstakels daartoe moeten worden weggenomen. Neem het vrouwenstanpunt van de partij. Het is zaak dat het hoofdbestuur van de partij hier op een meer ontspannen wijze mee om gaat, wil zij haar achterban verbreden. Voor veel christenconservatieven ter rechterzijde van de CU en het CDA zal de SGP dan een aantrekkelijk alternatief worden en tevens zal de partij de horzel in pels van de PVV worden. De spindoctors binnen de SGP hebben heel wel op het netvlies gebrand de aantrekkingskracht van een PVV op christelijke jongeren. Het wordt tijd de SGP als het hemelse alternatief voor de PVV te lanceren. Waarvan acte. Nu de echte aktie!

Bert Brouwer is christenconservatief, publicist en in het dagelijks leven werkzaam voor KPN in Hilversum

http://bertbrouwer.com/
15:46 30-10-2009
henk schmidt
Een prima initiatief, er moeten veel meer van deze partijen opstaan! We hebben al zo lang ons mond moeten houden, de tijd is nu rijp voor een ander geluid. Succes en hopenlijk veel stemmen voor de SVP!
13:56 25-10-2009
Dennis
De site ziet er niet professioneel uit. Oogt rommelig. Neem een voorbeeld aan de PVV, trouw of elsevier. Dat zijn duidelijke en overzichtelijke sites.
Doe die ideeenbus weg, en noem het gewoon contact, we leven niet meer in de jaren 60.
Ook de lappen tekst is niet handig. Schrijf duidelijk en puntsgewijs (max 10) wat je wilt in Spakenburg. met eventueel links naar achtergrond info.
18:04 11-09-2009
mark
De side ziet er goed uit. En de partij zal heus wel in de gemeenteraad komen.
Alleen één klein puntje van kritiek.
SVP lijkt erg op SGP.
Ik denk dat mensen , vooral buitenstaanders snel zullen denken dat het een drukfout is. Of ze lezen er overheen.
Mooier zou zijn bv.vrijheidspartij spakenburg VS.
Of Vrijheidspartij Bunschoten VB.
Of Spakenburgse Vrijheidspartij (Dezelfde naam)
Maar dan afgekort de SV.
16:39 12-08-2009
Bunschoter
Dan wil jij niet weten hoeveel aan hangers van de PVV hier in het dorp zijn, PVV is meer dan enkel de hun kritische blik op de in de af gelopen jaren forse groei van de immigratie. En hoop stand punten van de PVV zouden dit dorp ook beter maken.
Denk bijvoorbeeld aan: Einde gedoogbeleid: krachtige aanpak thuisteelt en drugsoverlast.
Want ook onder de bevolking van Spakenburg is dit een probleem.
Harde aan pak vandalisme jeugd meer politie. Ja ook in dit dorp gaan vaak genoeg bushokjes en dergelijke kapot.
En nog veel meer wat betrekking zou kunnen hebben op dit dorp en het kan verbeteren. PVV is de enige partij dat durft te spreken en met ruggengraat.
Berichten: 61 t/m 75 van de 82.
Aantal pagina's: 6
Nieuwer1 2 3 4 [5] 6Ouder