Bericht:

19:04 29-07-2011
Sander
Maar als jij mij hier geen antwoord geeft op mijn vraag of je soms van je vrouw niet bij de heisessie op het gemeentehuis mag zijn, waarom zou jij die vraag dan wel beantwoorden tijdens een fractievergadering? Het valt mij op dat jij - ondanks de openheid die je predikt - hier zelf geen antwoord geeft op een hele simpele en logische vraag.
15:57 29-07-2011
pfk
Sander, kom gerust eens op de fractievergadering van de SVP, dan mag je alle vragen stellen die je maar kunt verzinnen...
15:36 29-07-2011
Sander
Jaja, en ook geweldig dat jij niet ingaat op mijn stelling dat je van je vrouw niet mee mag naar de heidag.
21:45 28-07-2011
pfk
dat jij als student deze stukken leest is geweldig, dat zouden er meer moeten doen, ga zo door.
Groetjes
pfk
13:42 26-07-2011
Sander
Wat slim om niet aanwezig te zijn op de `heimiddag`! Het met elkaar bespreken over hoe je met elkaar omgaat tijdens raadsvergaderingen komt blijkbaar te dichtbij. Met opnieuw grote woorden wordt het initiatief van de burgemeester aan de kant geschoven: De kosten zijn zo laag mogelijk gehouden en als je gewild had had je vast je eigen boterham met kaas kunnen meenemen. Of mag je soms niet van je vrouw?!
13:34 03-06-2011
maarten
hilarisch, ik heb me echt doodgelachen om jullie partij en haar standpunten.
Get a life!
23:11 02-06-2011
Elvi Maas
Ik las zonet jullie verslag op HVV.
Ik ben blij met jullie inzet en ben ervan overtuigd dat mij veel mensen dat zijn.
Op het vechten tegen de islamisering lijkt een duivels taboe te rusten. Op de één of andere manier lijkt het alsof een macht in Nederland de islam perse wil binnenhalen.
Zijn ze zich niet bewust van het gevaar? Of zijn er andere doelen die hiermee nagestreefd worden?
Dat laatste verontrust me zeer. Wie heeft er belang bij om Nederland een islamitische staat te laten worden? Wat brengt het hen? Welke macht ambiëren zij? Vinden zij het prima dat hun dochters in de toekomst in boerka's rondlopen? Of zijn zij werkelijk zo naïef te geloven dat dit nooit zal gebeuren?
Lezen zij wel eens andere media dan de geijkte vooringenomen media?

Ik hoop van harte dat jullie je niet laten neerhalen en blijven strijden. Het moet op meer fronten gebeuren, maar erbij blijven helpt enorm.

Met respect,
Elvi Maas.
 
Ad
15:44 04-04-2011
sumela
Imams, staatsambtenaren en infiltranten uit Turkije en Marokko: Tweedeling van Nederland!

Tweedeling begon toen de eerste Moslims binnen waren. De samenleving was één maar is door de Islamitische massa-immigratie in tweeën gesplitst. Zolang huidige beleid met grote lijnen intact blijft, zullen de problemen alleen verergeren en blijft de immigratiekraan openstaan waardoor er een bom gelegd wordt onder onze samenleving en de verzorgingsstaat niet te handhaven is.
Omdat Moslims volgens hun religieuze politiek zich niet mogen mengen met de westerse culturen, is integratie per definitie onmogelijk. Westerse samenleving proberen te combineren met de mohammedaanse doctrine is een onbegonnen werk. Dat het afwijzen van westerse normen en waarden centraal staat in de Islam, heeft grote implicaties. Hiermee wordt het aangegeven dat het Moslim doctrine de oorzaak van huidige tweedeling is! Dit staat vast. Islamitische strijders die gesteund zijn door de corrupte politiek, vechten in feite voor een nieuwe dictatuur. Deze Moslims zullen hun politieke stelsel nooit hervormen. 140 miljoen Christenen en circa 57 miljoen andersdenkenden die in 35 Moslimlanden wonen en de oorspronkelijke bewoners zijn van die landen verwachten hiermee geen veranderingen.

In Nederland, overal in de wijken zijn er fundamentalistische kolonisten actief: imams, gestuurde infiltranten en andere staatsambtenaren van Turkije en Marokko zijn bezig om jonge mannen en vrouwen te opleiden!

Ze stellen onomwonden dat Nederland moet worden overgenomen. Sterk georganiseerde Turken en Marokkanen zouden nieuwe instroom te bevorderen via: hun bruiden uit een islamitische land halen, creatie van een gesloten maatschappij waarin uitsluitend via TV schotels gekeken wordt naar eigen staatspropaganda, eigen scholen oprichten, moskeen bouwen. Op die manier wordt er een nieuwe bevolking gevormd die heel snel in aantal toeneemt. Ondertussen is het aantal moslims in Nederland explosief gegroeid. De vele kolonisten uit Marokko, Turkije, noordelijk Afrika en het Midden-Oosten doen ook het aantal illegale moskeeën en korancursussen. De moskee als politieke arena, waarbinnen zich diverse krachten manifesteren. Het is bizar dat gemeentes en centrale overheid de moskee hebben gekozen als gesprekspartner voor hun beleid. Juist daar laat de politieke islam het meest nadrukkelijk van zich horen. Turkije met haar staatsislam, Diyanet, het Presidium voor Religieuze Zaken, is het gevaarlijke staatsorgaan dat is belast met de zorg voor het Turkse nationalisme. De Diyanet is dus een omvangrijk staatsorgaan, een religieuze leger, groter dan de Nederlandse leger en politie bij elkaar.
De activiteiten zijn in principe gericht op de hele bevolking, want de islam wordt gezien als een belangrijk element van de gemeenschappelijke Turkse identiteit. De Diyanet is inmiddels ook werkzaam in landen waar grote aantallen Turken als immigranten binnengedrongen zijn, zoals in Nederland. Deze grote leger zou in Nederland Turkse etniciteit versterken en assimilatie tegen te gaan...! In Nederland zijn zodoende inmiddels vele duizenden militanten van deze organisatie werkzaam: het totale aantal personeelsleden betreft ca. 98.000.

De Turkse en Arabische indoctrinatie speelt nu op alle maatschappelijke vlakken en begint met het onderwijs waar de aanpassing aan de Nederlandse cultuur doodgezwegen wordt, gevolgd door de massahysterie van herkomstlanden machthebbers die afwijkende meningen gaan bestraffen. Honderden duizenden TV schotels en massa militanten die op de aparte islamscholen, stichtingen en moskeen actief zijn vormen een grote gevaar. Nu nog meer mensen worden blootgesteld aan de staatspropaganda van moslim regimes, bovendien wordt anti-Nederlandse indoctrinatie als eigen cultuur opgedrongen. Andersdenkenden zijn in het Midden-Oosten en Noord_Afrika een minderheid, vaak achtergesteld, onderdrukt of zelfs het doelwit van geweld. Veel mensen die niet Moslim zijn, voelen zich niet meer thuis in hun eigen land. Moslims hebben overal meerderheid gekregen en oorspronkelijke bewoners worden in de rol van vreemdeling geduwd, hoewel ze tot de oorspronkelijke bevolking behoren, net als in Nederland.

Vraag is waarom kunnen de 140 miljoen Christenen die in 35 Moslimlanden wonen en de oorspronkelijke bewoners zijn van die landen hun eigen geloof niet mogen uitoefenen, hun kinderen geen christelijke namen geven, geen radio en tv uitzendingen in eigen taal volgen, is dit democratie? Turkije, Soedan, Pakistan, Marokko en Egypte moeten stoppen met de Christenen te terroriseren! De oorspronkelijke bewoners van huidige Turkije en veel Arabische landen hebben tot op heden geen rechten, terwijl dwaze EU politicus Moslims helpen met de bouw van grote Moskeen, volgen van islam lessen en creatie van Turkse - Arabische enclaves binnen Europa. In Turkije en omtrent Midden-Oosten zijn de afgelopen eeuw wellicht miljoenen christenen vermoord of gedeporteerd. Al die tijd deed de wereld de oogjes dicht. Men mocht hier niets over zeggen. In Moslimlanden worden christenen onderdrukt, dan ook hier in Nederland geen moskeeën. Er zijn nu meer dan genoeg moskeeën. Als wij in islamitische landen geen kerken mogen bouwen, ja als zelfs christenen worden vermoord omdat ze christen zijn, dan mogen jullie hier ook geen nieuwe moskeeën bouwen. We hebben zelfs niet zoveel rechten als de Moslims in Europa! terwijl wij de oorspronkelijke bewoners zijn, Mensenrechten in moslimlanden bestaan gewoon niet...
Nochtans verbieden de Nederlandse beleidmakers en elke regel van goed fatsoen dergelijke praktijken. Opvoeding door geschiedenis vormt de basis voor een democratisch maatschappij. Nochtans weigeren alle Islamitische landen zich ook maar enigszins hiernaar te conformeren en leggen wij hun massale instroom geen strobreed in de weg.

We mogen nu al van geluk spreken als de vrede in Europa bewaard blijft. Maar met de gaande krijgen de moslims steeds meer macht In Nederland. Grote delen van sommige steden zijn al etnisch anti-Nederlands. PVDA leider praat nu over "de boel bij elkaar houden", hiermee suggereert hij dat er wel degelijk gevaarlijke etnische conflicten aan het ontstaan zijn, maar tegelijkertijd wilt hij geen immigratiestop. De grondslag van deze gevaar, instroom van nog meer Moslims wordt gezien als de toekomst van PVDA. "bij elkaar houden..." is geen oplossing. Cohen's boel bestaat uit grote groepen die etnisch onverenigbare kernelementen hebben, ze groeien steeds uit elkaar. Dan hebben we straks hier ook zo maar Libische toestanden, grote onlusten of erger, burgeroorlogen. De kritische grens is voor de moslimbevolking in Nederland bereikt. Kappen met verdere immigratie en mogelijkerwijs het radicale deel terugsturen naar land van oorsprong. Nu kan het nog zonder bloedvergieten.
02:06 21-11-2010
Bertus de Vries
Nu begrijp ik pas wat Anil Radmas bedoelt met white trash, nu ja iedere samenleving heeft zijn achterlijke uitwassen niet waar.
11:41 28-03-2010
mark
De SVP is in een paar maanden uit de grond gestampt. En werd geconfronteert met heel veel tegenstand. Niet in de laatste plaats uit BB hoek.
Bij Betaalbaar Bunschoten zag je het omgekeerde. De mensen en de organisatie waren al aanwezig. En over het algemeen werd de partij welwillend bejegend.
Toch is de uitkomst dat de SVP nu in de raad zit.
En voor BB geldt straks:
Men kent en vind zijn standplaats zelfs niet meer.
21:21 04-03-2010
Wim
Van Harte Gefeliciteerd! Het recht heeft gezegevierd! Eerlijkheid duurt het langst zo blijkt maar weer. Betaalbaar Bunschoten is niets zonder de medeoprichter..

Ga zo door!

Groeten, Wim
18:07 04-03-2010
lennart
gefeliciteerd met de zetel en lekker van die elendige BBers verlost kom op he koops ga lekker oppositie voeren en jou kennende laat je je niet over je heen lopen

groeten je mede dammende clubgenoot lennart
18:02 04-03-2010
Niels
Van harte gefeliciteerd SVP met het behaalde succes al hoopte ik op meer maar dit is een mooie start. Ga zo door!!
12:28 04-03-2010
Rob
Van HARTE gefeliciteerd dat jullie de ene zetel hebben weten te behouden. Nu maar hopen dat CU de rug recht houd en een coalitie wil vormen. Veel succes en Gods zegen op jullie werk
04:05 02-03-2010
Joe
@ Henk

Nee jij hebt wat beters te doen zeker? En ga hier niet mensen beledigen met mongolen. Want er zijn mensen die dat echt zijn, dus beetje respect.
Berichten: 16 t/m 30 van de 82.
Aantal pagina's: 6
Nieuwer1 [2] 3 4 5 6Ouder